Årstall knyttet til fotballens begynnelse

Vi skal nå se litt på den generelle delen av fotballhistorien, og hvordan man mener at denne store sporten har utviklet seg opp gjennom årenes løp. Det er ikke alltid at all historie er like godt dokumentert, men årstallene og periodene som det vises til – skal være ganske sikre opplysninger rent historisk. Dagens fotball er naturlig nok utviklet gjennom lang tid, og senere skal vi se på mange forskjellige detaljer rundt dette. Det er jo laget West Bromwich vi skal bli best kjent med, men fotball og fotballhistorie generelt – vil også være et tema i artiklene våre fremover.

Enkel form for spill

På 1100-tallet kan man finne opplysninger, som viser at de startet spill med ball. Det er flere kilder som viser dette, så dette er ganske så sikre opplysninger. Det er altså en enkel eller primitiv form for fotballspill, det her er snakk om.

Vi skal 500 år frem i tid, og vi havner da på 1600-tallet. Det var studenter som på den tiden studerte, ved de kjente Oxford og Cambridge universitetene som startet med ballspill. Det kom etter hvert en del forskjellige varianter, og aktiviteten spredte seg også til andre skoler i England. Til forskjell fra dagens fotball, så kunne man også bruke hendene i spillet. Dette var vanlig i alle fall frem til begynnelsen av 1800-tallet. Hva som skjedde mellom 1100 og 1600-tallet er ikke kjent, i alle fall ikke noen kilder jeg har funnet om den perioden.

Felles fotballregler

Det er kjekt å ha noen felles regler når man skal spille, og dette fant noen studenter også ut i 1848. I ettertid ble disse reglene kalt for «The Cambridge Rules». Vi begynner å nærme oss fotballsporten slik vi kjenner den i dag, og ledere fra 12 av fotballklubbene i London-distriktet vedtar felles regler for fotballspill. Det var dette som dannet mye av grunnlaget, for det første fotballforbundet i England. Allerede i 1866 kom denne regelen, og den fikk etter hvert navnet offsideregelen. Keeper var ikke noe man startet med før i 1871, noe som kanskje forundrer mange. Men dette krevde også en del endringer i regelverket, og ikke minst måtte det lages egne regler for keeperen.

Felles fotballregler
Felles fotballregler

Verdens første landskamp

I 1872 spiller Skottland og England landskamp, og resultatet ble 0-0. Denne kampen som ble spilt i Glasgow, ser man på som verdens første landskamp. I 1875 kommer tverrliggeren på målet, i begynnelsen var det kun et tau som skulle vise høyden.

Det var faktisk våre danske naboer, som hadde den første klubben om vi ser bort fra de britiske øyer. Dette skjedde i 1876, og det var i hovedstaden at byens fotballklubb ble stiftet. I 1877 ble det bestemt at en fotballkamp skulle vare maksimalt i 90 minutter, hva som var vanlig før den tid vet jeg faktisk ikke, men det var sikkert praktisk å bli enige om en felles regel på dette så klart. I neste artikkel kommer det mer om fotballhistorien.