Historien om den engelske fotballkulturen

Vi har jo allerede vært innom historien til den engelske fotballen, eller i alle fall deler av den. Vi kommer nok til å hoppe litt frem og tilbake, rundt tema West Bromwich, fotballhistorie, fotballmiljøer, og ja sikkert mange andre deler av denne fantastiske idretten – som utøves verden over. Det kan nok tenkes at vi også beveger oss utenfor Englands landegrenser, og ser på fotballen i andre deler av verden. Men her og nå er det England som gjelder, så vi kaster oss like gjerne ut i dagens tema.

Nasjonalsporten

Mulig det ikke er noen stor nyhet, men jeg nevner det uansett – nemlig det at fotball er nasjonalsporten i England. Det betyr at fotballen er selve identiteten til landet, og det er ikke sjeldent at det diskuteres fotball rundt om i de tusen hjem og i andre sammenhenger. Hysteri, glede og skuffelse, er nok tre viktige og riktige beskrivelser – av hvordan engelskmenn opplever og oppfatter sin nasjonalsport.

 Kong Henry den åttende
Kong Henry den åttende

Vi skal tilbake til året 1526, da den kjente engelske kong Henry den åttende – faktisk anskaffet seg de første fotballskoene som er kjent og dokumentert historisk sett. På denne tiden var det store skader i fotballsporten, hvor skader på ben og armer var helt vanlig. Det kan man jo si om dagens fotball også, men sporten var langt røffere og tøffere på den tiden enn dagens idrett.

Store endringer

Etter hvert som årene gikk, så endret fotballidretten seg veldig. Fra rett og slett å være en rå og brutal sport, gikk endringene i retning av teknisk flinke spillere og mer strategi over spillet. Man kan på sett og vis si, at fotballen har endret seg i takt med endringene i samfunnet forøvrig. Kanskje ikke så merkelig i seg selv, men uansett er det i alle fall verdt å merke seg.

Store endringer
Store endringer

1970-tallet

Det engelske samfunnet har endret seg mye, og da spesielt fra 1970- til 1980-tallet. På denne tiden så man også store endringer i fotballmiljøene i England, og jeg tenker da ikke på fotballspillerne. I disse årene så man en mer voldelig utvikling, hvor politi og fotballfans stadig oftere barket sammen. Oppførselen til fotball fansen, sees i en helt klar sammenheng med landets store arbeidsledighet – som en følge av England sin de industrialisering på den tiden. Dette har heldigvis endret seg i positiv retning, selv om det til tider kan være uønsket oppførsel fra fotball fansen – men nå mer sporadisk og kanskje i visse kamper og miljøer. Senere skal vi se på den siste utviklingen av fotballen, og den er ikke unik kun for den engelske fotballen – nemlig dette med den kommersielle utviklingen i idretten.

Barn & ungdom

Det er ikke noen tvil om at fotball og idrett generelt, er positivt for våre kommende generasjoner. Slik er det i England, Norge og store deler av verden. Vi kan se til vår egen Norway Cup, som etter min mening er det beste eksempel på hva fotballen kan bidra med i positiv retning. Så det er bare å glede seg, det kommer mye mer om fotball folkens.